PRODUIT AJOUTÉ!

MT11

1 soupe, 1 salade,
6 maki soja thon,
6 maki soja saumon,
6 maki soja fromage

16.50 €